De Baviaen van Schurhoff

Het originele manuscript van Wieger Michels Visser uit +/- 1820 is te bekijken op de site van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar. link